W dniach 24-28.04.2017r. odbyło się specjalistyczne szkolenie instruktorskie Defense Attack System. Na udział w szkoleniu zadeklarowały się grupy z Austrii, Anglii oraz Francji. Szkolenie przygotowywało przyszłych instruktorów do nauczania w zakresie 10-9 levelu DAS. Uczestnicy szkolenia poznali strukturę DAS dla formacji mundurowych oraz osób cywilnych. Zapoznali się z dydaktyką oraz elementami survivalu nauczanymi w DAS. Brali czynny udział w szkoleniu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz strzelanie zapoznawcze z różnego rodzaju broni.

Nad całością szkolenia instruktorskiego czuwali i pomagali w prowadzeniu zajęć głowni instruktorzy, Maroko – Charif Imar Hane, UK- Michał Bil.

Po pięciodniowym szkoleniu oraz szkoleniu w godzinach nocnych, do egzaminu przystąpiło 6 osób (2 osoby z Austrii i 4 osoby z UK):

- Nina Stoifl – Austria
- Patrik Trifan – Austria
- James Pearson – UK
- Michał Tokarczyk – UK
- Anthony Hughes – UK
- Mirosław Kupiec – UK

Gratulacje.