CST WAWDAS RADOSŁAW WIŚNIEWSKI

logo1

               Pracując jako funkcjonariusz formacji mundurowe zauważyłem, że życie przynosi nam niestety coraz większe zagrożenie dla naszego dobra, względnie ustabilizowanego, spokojnego życia. A zatem nic dziwnego, że ludzie w tej sytuacji zaniepokojeni zagrożeniem własnego życia, swoich dzieci, bliskich i mienia szukają ochrony i pomocy przed rozprzestrzeniającą się agresją, w różnych formacjach mundurowych. Liczba groźnych dla życia lub zdrowia napadów na spokojnych ludzi nie maleje, lecz nie oszczędzają nawet mienia brutalnie je dewastując.  

               Osoby wykazujące wysoki wskaźnik agresji uciekają się do niezwykle brutalnych, okrutnych i groźnych dla życia sposobów ataku z wykorzystaniem różnych narzędzi w tym przedmiotów twardych (pałki, rurki, siekierki) i broni palnej . Jak media donoszą, przestępcy stali się na tyle zuchwali, że coraz częściej słychać o napadach na funkcjonariuszy. Dla tego też funkcjonariusze oprócz podstawowego wyszkolenia, które zapewniają im szkoły, powinni rozwijać swoje umiejętności zakresu samoobrony i technik interwencyjnych, aby moc w trakcie wykonywania czynności służbowych w chwili zagrożenia wykorzystać doświadczenie nabyte na treningach.

CST WAWDAS S.C., które powstało w 2012r. było następstwem stowarzyszenia PDT Hayabusa (Police Defense Tactics Hayabysa) skupiające w sobie miłośników sztuk walk wschodnich i instruktorów technik interwencji. Główną ideą przy zakładaniu stowarzyszenia było umożliwienie funkcjonariuszom nie tylko formacji mundurowych doskonalenia technik interwencji i dzielenie się wspólnymi doświadczeniami z tych dziedzin.

logo-hayabusa

das1

Dlaczego CST WAWDAS SC? Analiza struktur organizacyjno-prawnych doprowadziła do wniosku, że jedynie firma SCT WAWDAS SC będzie wstanie sprostać ideą jakie postawili sobie członkowie P.D.T. Hayabusa, również analiza istniejących organizacji na rynku sportów walki i technik interwencji potwierdziła ten wybór. Większość bytów prawnych realizujących podobne zadania związane z interwencją i sztukami walki występuje właśnie w tej formie prawnej. W CST WAWDAS SC najważniejsi byli jego wspólnicy ich wiedza, praktyka i doświadczenie.

Zakładając CST WAWDAS SC wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, do których realizowania dążyliśmy po przez :

 • Opracowywanie i czuwanie nad realizacją kierunków rozwoju sztuk i sportów walk wręcz oraz technik interwencji propagowanych przez CST WAWDAS SC.
 • Opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych sztuki sportów walk wręcz oraz technik interwencji w tym wiodącego systemu DAS.
 • Organizowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów
  1. szkolenia podstawowego w zakresie sztuk i sportów walk wręcz oraz technik interwencji,
  2. szkolenia i doszkalania instruktorów na potrzeby CST WAWDAS SC,
  3. imprez, pokazów i warsztatów,
  4. współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o takim samym lub podobnym profilu działania.
 • Rozwijanie wśród ludności zamiłowania do uprawiania sportów; rozwoju życia kulturalno-oświatowego; dążenie do ogólnego wzrostu kultury fizycznej i zdrowotnej.
 • Propagowanie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; przeciwdziałania narkomanii.
 • Wyrabianie umiejętności porozumiewania się i współpracy w grupie oraz propagowanie zasad Fair Play w sportach i życiu codziennym.
 • Organizowanie kursów, szkoleń w zakresie sportów i sztuk walki oraz technik interwencji.
 • Prowadzenie działalności edukacyjno- szkoleniowej.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie wiedzy na rzecz obronności państwa
 • Ratownictwo i ochronę ludności.
 • Strzelectwo sportowe
 • Strzelectwo bojowo - obronne

DAS – DEFENSE ATTACK SYSTEM

Zarys ogólny DAS w sposób czytelny i przystępny przedstawia bloki tematyczne z zakresu sztuki walki i technik interwencji, które mogą być wykorzystane przez instruktorów.

Każde zagrożenie wymaga użycia innej techniki zależnej od zaistniałej sytuacji, dlatego różnorodność technik świadczy o tym, że nie istnieje „jedna najlepsza, najskuteczniejsza technika”. Każdy powinien sam wybrać, jego zdaniem, najbardziej skuteczną technikę, dostosowaną do jego umiejętności i warunków fizycznych.

 

 

 

WYMAGANIA W DEFENSE ATTACK SYSTEM ( D.A.S)

Posługiwanie się pałką służbową:

- Pałka służbowa zwykła;

- Pałka szturmowa;

- Pałka teleskopowa;

- Pałka wielofunkcyjna typu „TONFA”;

- Pałka wielofunkcyjna typu „TONFA – AITO”.

 

Techniki Kajdankowania:

 - kiedy osoba kajdankowana stoi;

- kiedy osoba kajdankowana klęczy;

- kiedy osoba kajdankowana leży;

- kiedy osoba kajdankowana jest przy przeszkodzie np. ściana, śmietnik, krata,

  brama, drzwi itd.;

- techniki dynamiczne;

- techniki kajdankowania z wykorzystaniem różnych typów kajdanek;

- transportowanie osoby w kajdankach:

a) do pojazdu;
b) w pojeździe, w środkach komunikacji;
c) z pojazdu;
d) w korytarzach i pomieszczeniach (teren zurbanizowany);
e) statki;
f) samoloty;

 

Walka bronią bez oddania strzału:  stosowanie broni jako przedłużenia ręki

- techniki bronią krótką  - bloki, uderzenia kontratakujące , naciski w miejsca wrażliwe, dźwignie

- techniki bronią długą   - bloki, uderzenia kontratakujące , naciski w miejsca wrażliwe, dźwignie

 

Techniki posługiwania się bronią (służbową):

poruszanie się w różnych kierunkach z bronią krótką/długą;
zmiany magazynka techniczna, taktyczna;
techniki wyciągania i przeładowania broni;
postawy strzeleckie;
techniki strzeleckie (strzelectwo sportowe, strzelectwo bojowo-obronne).

Techniki Interwencyjne:

 - przy samochodach;

- w autobusach;

- na statkach;

- w samolotach;

- w terenie z urbanizowanym;

-  w terenie otwartym.

 

Samoobrona:

 - obrona przed różnymi atakami nie uzbrojonego napastnika:
a) ciosy;
b) kopnięcia;
c) duszenia;
d) obchwyty nad i pod rękami tułowia;
e) chwyty i obchwyty za rękę/ręce.

- obrona przed różnymi atakami napastnika uzbrojonego w niebezpieczne narzędzia.

das4

             Niebezpiecznym narzędziem jest każdy przedmiot, który ze względu na swoje właściwości lub sposób użycia może wywołać niewątpliwie niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka skutki – w zetknięciu z jego ciałem, powodując trwałe uszkodzenie ciała  ze śmiercią włącznie. Niebezpiecznym narzędziem będzie przedmiot o odpowiednim rozmiarze, wielkości, ciężarze, mający ostrze (ostrza), inne ostre lub wypukłe elementy (np. siekiera, nóż, łom żelazny). Może nim być też przedmiot, który wprawdzie nie ma ww. cech, lecz jest użyty w określony sposób (np. w celu uderzenia we wrażliwe części ciała, z dużą siłą, wielokrotnie):

 

- obrona przed napastnikiem z bronią krótką/długą:
a) z przodu, z boku, z tyłu, gdy osoba zagrożona leży;
b) w pomieszczeniach;
c) w pojazdach;
d) na statkach;
e) w samolotach.

Techniki kontrataku:

 

- Techniki zadawania ciosów rękoma;

- Techniki zadawania kopnięć.

 

Techniki Survivalu:

- Nastawienie psychiczne;

- Pierwsza pomoc, ogień, schronienie;

- Sygnalizacja;

- Woda;

- Pożywienie;

- Znaki i sygnały umowne.

 Medycyna w Środowisku Taktycznym

 Znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka

das5

das6

Adepci w toku prowadzonych szkoleń mogą zdobywać umiejętności związane z zakresem technik i taktyk interwencji oraz sztuk walki, potwierdzone certyfikatami w skład którego wchodzą:

 • stopnie ogólne, od adepta do experta, zależne są od kwalifikacji, posiadanych umiejętności, uprawnień oraz doświadczenia zwłaszcza jeśli chodzi o techniki interwencji.
 • stopnie szkoleniowe – tutaj w dużej mierze zależą od uprawianych stylów walki czy systemów, sporty walki posiadają przeważnie10 stopniowy zakres gdzie systemy już 5 stopniowy.

Uczestnikami szkoleń DAS są adepci różnych szkół walk i systemów militarnych posiadający różne w wtajemniczenie i doświadczenie dlatego zostaliśmy przy zachowaniu stopni jakie posiadają. Umożliwiamy im poszerzenie swoich umiejętności i  wiedzy o takie szkoły jak Jiu JItsu, Ju Jitsu czy Aikido

Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi formacjami mundurowymi oraz przedstawicielami sztuki walki szkolimy także z takich systemów jak: KAPAP, Krav Maga, Self-Defennse (samoobrona), Tonfa, Baton (pałka teleskopowa), Po zapoznaniu się z materiałem i pozytywnych zakończeniu szkoleń można przystąpić do egzaminów międzynarodowych instruktorskich na wyżej wymienione systemy.

CST WAWDAS Radosław Wiśniewski organizuje i przeprowadza szkolenia specjalistyczne tematyczne z wykorzystaniem technik Defense Attack System  z zakresu:

 • posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego z jednoczesnym doskonaleniem wiedzy z zakresu możliwości ich użycia;
 • pierwsza pomoc w środowisku taktycznym;
 • techniki posługiwania się i obezwładniania różnego rodzaju bronią bez oddania strzału;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie realizacji zadań związanych z przeszukiwaniem pomieszczeń i obiektów , pojazdów.

das7

Jakie możliwości daje CST WAWDAS RADOSŁAW WIŚNIEWSKI funkcjonariuszom formacji mundurowych oraz osobom cywilnym? Funkcjonariusze będący na szkoleniach  mają możliwość doskonalenia i podnoszenia umiejętności oraz poszerzania wiedzy z zakresu TTI a osoby cywilne zakresu samoobrony.

Zdobywając w ten sposób ponadprzeciętne umiejętności z zakresu samoobrony oraz Taktyki techniki interwencji w istotny sposób wpływa na wzrost efektywności pełnienia przez nich służby a dla osób cywilnych bezpieczeństwo własne.

Zdaję sobie sprawę jak wymagającym partnerem są odbiorcy szkoleń organizowanym przez CST WAWDAS. Wiem również, że losy dalszej współpracy zależą w dużej mierze od tego, na ile odpowiedzialni okażemy się w praktyce. Dlatego też dokładam wszelkich starań, aby szkolenia prowadzone przez  moją firmę  posiadały jak najwyższą jakość.

das8

CST WAWADAS w ciągu niespełna kilku lat  uczestniczył i zorganizował wiele przedsięwzięć szkoleniowych w tym: warsztatów tematycznych, szereg szkoleń w których uczestniczyli funkcjonariusze różnych formacji mundurowych oraz przedstawiciele formacji cywilnych. Firma brała udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez inne formacje mundurowe w Polsce i zagranicą,

das9